ഹോം

പുതിയ വാർത്തകൾ

IMAGE
വ്യാഴം, 19 ഏപ്രിൽ 2018;
Hits : 42
Read More...
MCM Scholarship – Appointment of Computer Operator on contract basis - Reg
ബുധൻ, 28 മാർച്ച് 2018;
Hits : 2294
Read More...
Registration - IMG Training Programme Coordinator
വ്യാഴം, 22 മാർച്ച് 2018;
Hits : 569
Read More...
International Conference on “Control, Communication and Computing” - July 05...
വെള്ളി, 16 മാർച്ച് 2018;
Hits : 461
Read More...
Short Term Course on “Deep Learning and Applications” from 16th to 20th Apri...
തിങ്കൾ, 05 മാർച്ച് 2018;
Hits : 578
Read More...
Short Term Training Programme on “Data Analytics and Machine Learning using R ...
ബുധൻ, 28 ഫെബ്രുവരി 2018;
Hits : 553
Read More...
Short Term Training Programme on “Advances in Manufacturing” – 05 to 09 Ma...
ബുധൻ, 28 ഫെബ്രുവരി 2018;
Hits : 447
Read More...
Short Term Training Programme on “Finite Element Applications using ANSYS and ...
വെള്ളി, 23 ഫെബ്രുവരി 2018;
Hits : 473
Read More...
Faculty Development Programme on “Digital Signal Processing” - 26 February 2...
വെള്ളി, 02 ഫെബ്രുവരി 2018;
Hits : 864
Read More...
 • Government Engineering College Idukki, Painavu

  Government Engineering College Idukki, Painavu

 • College of Engineering Trivandrum

  College of Engineering Trivandrum

 • Academic Master Plan - Presidential Address
 • Main Building DTE Kerala
 • Spoken Tutorial (ST) programme, IIT Bombay
 • Government Polytechnic College, Kalamassery

  Government Polytechnic College, Kalamassery

 • Academic Master Plan
 • Main Building DTE Kerala
 • Fine Arts College Trivandrum

  Fine Arts College Trivandrum

 • Main Building DTE Kerala

  Main Building DTE Kerala

 • Technical Higher Secondary School Vazhakkad
 • Technical Higher Secondary School Vazhakkad

  Technical Higher Secondary School Vazhakkad

 • Government Polytechnic College Adoor

  Government Polytechnic College Adoor

 • RIT Kottayam

  RIT Kottayam

 • TKM College of Engineering

  TKM College of Engineering

മേലധികാരികളുടെ പട്ടിക

 • Dr Indira Devi
 • Dr Vijaya Kumar K

  Dr Vijaya Kumar (Oct 2014 - May 2017)[32nd]

 • Dr J Letha

  Dr J Letha (Apr 2011 - Oct 2014)[31st]

 • Dr K P Issac

  Dr K P Issac (15/06/09 31/3/11) [30th]

 • PUNEETH KUMAR IAS(15/9/08-15/6/09)

  PUNEETH KUMAR IAS(15/9/08-15/6/09)[29th]

 • Prof GEETHA K P (1/9/08-15/9/08)

  Prof GEETHA K P (1/9/08-15/9/08)[28th]

 • PUNEETH KUMAR IAS(16/8/08-31/8/208)

  PUNEETH KUMAR IAS(16/8/08-31/8/208)[27th]

 • K SASHIDHARA IAS (19/5/08-16/8/08 )

  K  SASHIDHARA IAS (19/5/08-16/8/08 )[26th]

 • B S MAVOJI IAS (17/10/07 - 19/5/08 )

  B S MAVOJI IAS (17/10/07 - 19/5/08 )[25th]

 • V R PADMANABHAN IAS (3/5/07 - 16/10/07)

  V R PADMANABHAN IAS (3/5/07 - 16/10/07)[24th]

   

   

   

 • Prof S K MOHAN (23/04/07 -2/5/07 )

  Prof S K MOHAN (23/04/07 -2/5/07 )[23rd]

   

 • V R PADMANABHAN IAS (7/4/07-22/4/07)

  V R PADMANABHAN IAS (7/4/07-22/4/07) [22nd]

 • Prof S K MOHAN (3/1/05 - 6/4/07 )

  Prof S K MOHAN (3/1/05 - 6/4/07 )[21st]

 • DR DHARMISHTAN K (1/6/03 - 2/1/05)

  DR DHARMISHTAN K VARUGHEESE(1/6/03 - 2/1/05)[20th]

 • Prof (Ar) K K GEORGE (1/4/02-31/5/03)

  Prof (Ar) K K  GEORGE (1/4/02-31/5/03)[19th]

 • DR R S MONI (1/4/01-31/3/02)

  DR R S MONI (1/4/01-31/3/02)[18th]

 • DR K NEELAKANTAN (1/6/98-31/3/01)

  DR K NEELAKANTAN (1/6/98-31/3/01)[17th]

 • DR K SIVARAMAN(14/2/95 - 31/5/98)

  DR K SIVARAMAN(14/2/95 - 31/5/98)[16th]

 • PROF T OOMMEN(1/4/94 - 13/2/95)

  PROF T OOMMEN(1/4/94 - 13/2/95)(15th)

 • DR K RAMACHANDRAN(25/5/93 - 31/3/94)

  DR K RAMACHANDRAN(25/5/93 - 31/3/94 (14th)

 • PROF M P NAIR(1/5/92 - 24/5/93)

  PROF M P NAIR(1/5/92 - 24/5/93)[13th]

 • Prof BABURAJ PRASEEDOM(1/4/92-30/4/92)

  Prof BABURAJ PRASEEDOM(1/4/92-30/4/92)][12nd]

 • DR R RAVIKUMAR(1991-92)

  DR R RAVIKUMAR(1991-92)[11th]

 • DR T R JAYARAMAN(1987-91)[10th]

  DR T  R JAYARAMAN(1987-91)[10th]

 • DR T S RAMANATHA IYER(1986-87)

  DR T  S RAMANATHA IYER(1986-87)[9th]

 • DR P J GEORGE (1982-86)

  DR P J GEORGE (1982-86) [8th]

 • DR S VASUDEV (1973-82)

  DR S VASUDEV (1973-82)[7th]

 • Dr C P KURIYAKOSE (1971-73)

  Dr C P KURIYAKOSE (1971-73) [6th]

 • Prof T C GEORGE (1969-71)

  Prof T C GEORGE (1969-71)[5th]

   

 • Prof K C CHAKO (1968-69)

  Prof K C CHAKO (1968-69) [4th]

 • Pro S RAJARAMAN (1961-68)

  Pro S RAJARAMAN (1961-68) [3rd]

 • DR M V KESAVARAO (1960-61)

  DR M V KESAVARAO (1960-61) [2nd]

 • V V Gopala Krishna IYER (1957-60)

  V V Gopala Krishna IYER (1957-60)[first]

   

സർക്കാർ വകുപ്പുതല ഉത്തരവുകളും, വകുപ്പുതല ചുറ്ററിയുപ്പുകളും.

 

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കീഴിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ

പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത് 1957 സെപ്റ്റംബര്‍ 4 മുതലാണ്. കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഈ ഡയറക്ടറേറ്റിന്‍റെ കീഴിലാണ് പ്രവ.ര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിന്‍റെ ചെയര്‍മാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ- മന്ത്രിയും കണ്‍വീന.ര്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുമാണ്. 12 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുക.ള്‍, 49 പോളിടെക്നിക് കോളേജുക.ള്‍, 3 ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജുകള്‍, 39 ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്ക്കൂളുകള്‍ , 17 കൊമേഴ്സ്യല്‍ സ്ഥാപനങ്ങ.ള്‍ 42 ടെയ്റിംഗ്ആന്‍റ് ഗാര്‍മെന്‍റ് മേക്കിംഗ് ട്രെയിനിങ് സെന്‍ററുക.ള്‍ 4 വോക്കേഷണ.ല്‍ ട്രെയിനിങ് സെന്‍ററുക.ള്‍ എന്നിവ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഭവന്‍റെ കീഴില്‍പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. 7000 –ല്‍ പരം ജീവനക്കാ.ര്‍ വിവിധ മേഖലകളിലായി ഈ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

 

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക –സാമ്പത്തിക മേഖലകളുടെ പുരോഗതിയാണ്. വാണിജ്യ മേഖലയുടെ കുതിപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം പ്രവര്‍ത്തിക.ള്‍ ചെയ്യാനുള്ള മാനവ വിഭവ ശേഷിയുടെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്നത് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളി.ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ(മ്പദായം   പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.കേരള സംസ്ഥാനസാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയി.ല്‍ മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു

 

മുഖ്യമന്ത്റി
പിണറായി വിജയൻ 

 

വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്റി
പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥ് 

 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്  സെക്രട്ടറി ഉഷാ ടൈറ്റസ് 
 

ദർശനവും ദൗത്യവും

Directorate of Technical Education has to maintain and enhance the quality of technical education by laying the policies, establishing and developing Government Institutions, guiding and supervising the aided private institutions, interacting with industry and national level institutions, coordinating with other departments of State Government, Government of India, Statutory Organisations and to contribute to the development of industry, society at large.

 

മേലധികാരിയുടെ പ്രൊഫൈൽ

Dr. K.P. INDIRADEVI, Director of Technical Education, has a long  career of  31 years of service in teaching, research and administration in the Department of Technical Education, Government of Kerala, View Profile

ട്രെസ്ട്  (Trivandrum Engineering, Sceince & Technology) Research Park is established to enhance Industry-Institute interaction and to promote fundamental and applied research. The TrEST Park is modelled in similar lines to Techno Park, but by giving emphasis to research rather than commercial activities. It is to encourage industries to establish their research centre in the Research Park....Readmore

 

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.